BGGZ Intensief 2015 Bekijk groter

BGGZ Intensief 2015

BGGZI

BGGZ traject van 720 minuten voor ernstige,  maar enkelvoudige problematiek, laag complex. U kunt hier uw Basis GGZ via iDeal betalen.

Meer details

€1.234,00

Meer informatie

Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

1. Er is sprake van een vermoeden van een DSM stoornis.

2. De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft ernstige problematiek.

Toelichting: de meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.

3. Er is sprake van een laag tot matig risico.

Toelichting: er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar. Is er wel sprake van een latent gevaarsrisico, dan staan er beschermende factoren tegenover, zie prestatie Middel.

4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.

Toelichting: er is sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.

5. De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.