BGGZ Chronisch 2015 Bekijk groter

BGGZ Chronisch 2015

BGGZC

BGGZ traject van 720 minuten voor ernstige,  moeilijk behandelbare problematiek, complex. U kunt hier uw Basis GGZ via iDeal betalen.

Meer details

€1.138,50

Meer informatie

Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

1. Er is sprake van een vermoeden van een DSM stoornis

2. De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie.

3. Er is sprake van een laag tot matig risico.

Toelichting:er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie. Is er wel sprake van een latent gevaarsrisico, dan staan daar beschermende factoren tegenover, zie prestatie Middel.