BGGZ Intensief consult Bekijk groter

BGGZ Intensief consult

BGGZIC

BGGZ traject van 300 minuten voor enkelvoudige problematiek, niet complex. U kunt hier uw Basis GGZ via iDeal betalen.

Voer bij ‘aantal’ het aantal sessies in dat op uw factuur vermeld staat. Uw kortingscode kunt u straks invoeren in uw winkelwagenoverzicht in het veld ‘Waardebonnen’.

Meer details

€103,00

Meer informatie

Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

1. Er is een vermoeden van een DSM stoornis.

2. De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van lichte ernst.

Toelichting: Er is sprake van relatief weinig kernsymptomen maar dit is wel voldoende om een diagnose te stellen. De impact van de klachten op het dagelijks functioneren is beperkt, de patiënt ervaart een zekere belemmering in het dagelijks functioneren.

3. Er is sprake van een laag risico.

Toelichting: Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie.

4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.

Toelichting: Er is weliswaar sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.

5. Er zijn aanhoudende/persisterende klachten. Eerdere interventies hebben onvoldoende effect bewerkstelligd.